logo  

50 90 84 48

 

okologisk.have@gmail.com

 

   
         

 

 

 

 

Øko-ButikØkologiske Havejord & Plantenæring Levering & Betaling

 
 

Indholdsfortegnelse

 
 

 

 

Om Økologisk havejord >>
Om Champost havejord >>
Om Gødning til planter >>
Om Mykorrhiza
>>
Om Jordbundsanalyse>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Økologisk havejord

Økologisk havejord
 
 
 
 

 
 


Indhold forberedes

Tilbage>>

 

 

Tilbage>>
Tilbage til butik>>

 

Om Champost - miljøvenlig og bæredygtig havejord

Champost fremstiller jordprodukter, der er gødet naturligt med komposteret og varmebehandlet hestemøg. Det vil sige, at Champost går ind for bæredygtig gødning og jordforbedring. Det komposterede og varmebehandlede hestemøg er 100 % fri for ukrudtsfrø, svampesygdomme og skadedyr. Champost har produkter tilpasset enhver havesituation, men det bærende produkt er jordforbedrings produktet, som udelukkende består af det komposterede og varmehandlede hestemøg.


Den primære gevinst ved at tilføre Champost Jordforbedring til haven er, at det er med til at opbygge jordens indhold af humus. Humus er det organisk materiale, der er nedbrudt, så den oprindelige struktur ikke længere kan genkendes. Humus er sammen med ler og sand en del af den faste fraktion i vores jord. Den har stor betydning for jordens egnethed som dyrkningsmedium for planter.

 

Champost egenskaberPorøsitet

Champost Jordforbedring har en grov porøs struktur, der gør den let og luftig. Netop sådan en jord er nødvendig for at mikroorganismer, smådyr m.m. kan nedbryde komposten til humus. Samtidig giver det en jord, der er let at arbejde fx lugearbejde.

Champost er bæredygtig

Champost Jordforbedring er et bæredygtigt produkt. Der tages vare på naturen og gives meget opmærksom på at udnytte de naturlige ressourcer. Derfor har Champost meget bevidst valgt ikkeat tilsætte nogen form for kunstgødning i hele produktsortimentet.

Spagnumfri

Champost har stor fokus på at minimere brugen af sphagnum. Kerneproduktet, Champost Jordforbedring, indeholder ingen spagnum. Denne beslutning er velovervejet og bevidst implementeret i Champosts produktudvikling. Sphagnum er organisk materiale, som indeholder begrænset næring. Det er samtidig en begrænset ressource, hvis udnyttelse kan skade vores naturområder. Flere danske moser er derfor blevet fredet. Det betyder at mange forskere og haveejere har øget opmærksomheden på at finde alternativer til sphagnum.

 

Miljøvenlig og bæredygtig

Champost har som en af nordens første jordproducenter opnået det eftertragtede og prestigefyldte EU miljømærke, EU Blomsten. EU Blomsten tildeles produkter, som lever op til skrappe miljøkrav, af høj kvalitet og ikke mindst tager hensyn til miljøet. Når du køber en Champost Jordforbedring, vil du se EU Blomsten på den karakteristiske grønne sæk. EU Blomsten er et tydeligt bevis på at du trygt kan vælge en anerkendt, miljøvenlig og bæredygtig jordforbedring. Når du anvender Champost Jordforbedring er du med til at begrænse jord- og vandforbrug, fremme genanvendelse af materialer, mindske miljøbelastningen – til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer.

Svanemærket og EU Blomsten

EU Blomsten er det europæiske miljømærke, etableret af EU Kommissionen. EU Blomsten er en anerkendelse af, at Champost er med til at bidrage til den store interesse for det grønne og bæredygtige. Du kan sammenligne EU Blomsten med Svanemærket, som er synlig på mange cremer og sæbeprodukter. Dette er blot inden for en anden branche.

 

Tilbage>>

 

Læs mere om Champost jordprodukterChampost Jordforbedring

Champost Jordforbedring består af komposteret og salmonellafri hestemøg. Det er 100 % organisk og har bedre jordforbedrende egenskaber end sphagnum. Når man anvender Champost Jordforbedring skal man ikke tilføre yderligere gødning det første år. Den naturlige gødning fra hestemøget tilføres langsomt til jorden.
Denne jordforbedringen fremmer jordens evne til at holde på vand og plantenæringsstoffer.

Hvis man gerne vil undgå ukrudt i sin have kan man om foråret lægge et ca. 5 cm tykt lag Champost Jordforbedring ud i blomsterbede, langs hækken eller omkring stauder og træer. Det vil lukke jorden af for lyset og derved forhindre ukrudt i at spire. Man undgår eller minimerer derved at luge ukrudt sommeren igennem. Lægger man Champost Jordforbedring ud om efteråret, vil det beskytte planterne mod frosten hele vinteren.

Champost Jordforbedring kan blandes ned i det øverste lag, af den eksisterende jord. Her vil den gøre jorden let og luftig, samtidig med at den giver planterne en god start. Plant aldrig direkte i Champost Jordforbedring, da koncentrationen af næringsstoffer er meget stor og kan svide planternes rødder.

Champost Rosenjord

Rosenjorden indeholder sphagnum, ler (Champost Vækst-ler) og kompost (Champost jordforbedring). Denne jord giver næsten alle havens planter optimale vækst betingelser – med undtagelse af surbundsplanter. Brug jorden som topdække eller plant direkte i den. Rosenjorden er naturligt gødet. Den holder på fugt (mindre fordampning) og den tilsatte ler er med til at holde på fugt og gødning. Lerets evner er med til at frigive vand og næring til jorden igen.

Champost Planteskolejord

Planteskolejorden indeholder Champost Jordforbedring og Champost Naturgødning. Sammen med en god kvalitets sphagnum, er denne jord et godt vækstmedie for alle havens planter – med undtagelse af surbunds planter. Man kan plante direkte i planteskolejorden fx i havens krukker og potter. Jorden er tilsat en stærk naturgødning, den holder på fugten (mindre fordampning) og er velegnet til krukker og potter til udendørs brug, samt alle havens bede.

Champost Surbundsjord med gødning

Denne jord passer til alle surbundsplanter fx Rhododendron, Hortensia, Azalea, Lyng mv. Blandingen er sammen med en naturlig grov sphagnum tilsat Champost Jordforbedring. Surbundsjorden er derfor naturligt gødet. Komposten der er anvendt i dette produkt er ikke tilsat kalk for at opnå den rigtige pH-værdi. Jorden er gødet naturligt og den grove spagnum giver luft til surbundsplanten og holder effektivt på fugten.

Champost Grov Spagnum

Indhold forberedes

 

 

Tilbage>>
Tilbage til butik>>

Om Gødning til planter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Fordelene ved at bruge en organisk gødning er fx at næringen frigives over længere tid og udvaskes ikke så let. Rødder får ikke skader pga. svidning af høje kemiske koncentrationer. Mange tror at kvælstoffet er vigtigst for planten, men det afhænger af hvad man vil opnå med sin plante. Er planten ung eller gammel? Skal planten vise sit flotteste blomsterflor eller give mange frugter og bær? Det er forskelligt hvad planten skal bruge i sit vækstliv. Det kan overvejes om man vil benytte mikrobiologisk flora som øger plantens optag af vand og næring, så man ikke skal gøde planterne så meget fx Mykorrhiza og Trichoderma. Læs mere og find ud af hvad du skal gøre med dine planter.


Kvælstof (N)

Kvælstof er ansvarlig for planters tilvækst, dvs dannelsen af blade og nye skud. Kvælstof indgår i dannelsen af klorofyl, som laver planternes fotosyntese ved produktion af protein, sukkerstof og oxygen. Klorofyl giver planten sin grønne farve og hvis planten mangler kvælstof genkendes det ved at bladene bliver gule med grønne bladnerver. Misfarvningen ses først på de ældste blade, herefter stopper tilvæksten af nye skud og blade. Efterfølgende stopper planten med at vokse. Hvis man giver planten meget kvælstof får planten stor bladvækst og vokser meget. Det er godt, mens planten er ung og har behov for at vokse meget.

Fosfor (P)

Fosfor er vigtig for planten til at udvikle og danne et kraftigt rodnet og nye planteceller. Hvis planten ikke har nok fosfor til at danne nye celler vokser planten ikke og den kan ikke udvikle et større rodnet. Hvis planten lider af fosfor mangel vokser planten heller ikke selvom der gives godt med kvælstof. Mangel af fosfor viser sig med rødlige blade og mørke pletter eller huler. Et lille rodnet vil medvirke at planten har svær ved at optage tilstrækkeligt med vand og næringsstoffer. Hele plantens vækst vil derfor stå stille. Fosfor kan ikke optages af planten, hvis man kalker jorden for meget (basisk) eller at jorden er for sur (læs evt afsnittet om sur jord).

Kalium (K)

Kalium øger plantens evne til at optage væske og dermed andre vigtige næringsstoffer. Kalium er afgørende for væksten, men især for udviklingen af blomsterrige planter, samt stor frugtbarhed af frø, bær og frugter. Mangel på kalium hos planter viser sig ved svag blomsterudvikling, få og små bær og frugter, samt en lav vækst og udvikling af planten som helhed. Kalium er ofte en mangel i mange organiske gødninger. Kalium (K) skal optimalt have minimum samme værdi som kvælstof (N) fx 6-3-6. Hvis man ønsker af fremme blomstring, bær og frugt skal kalium helst være højere end kvælstoftallet (N) fx 6-3-12.

Mikronæringsstoffer (+Fe +Mn +Cu +Zn +B)

Gødninger bør indeholde mange forskellige mikronæringsstoffer, fordi de øger optagelsen af kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K). Hvis planter ikke får de nødvendige mikronæringsstoffer som fx jern og mangan kan planterne ikke danne klorofyl, hvilket dermed betyder at planten mister sin grønne farve, selvom der er rigeligt med kvælstof til planten.

Sur jord (pH)

Den optimale pH for jorden, hvor den bedst frigiver alle næringsstoffer ligger imellem 5,5-7,5 pH (moderat sur til neutral). Planter foretrækker derfor, at jorden ligger mest til den sure side af pH-skalaen. Dansk vandværkevand indeholder meget kalk (Ca) og man behøver nødvendigvis ikke at kalke jorden, hvis man vander sine have. Man bør altid teste jordens surhedsgrad inden man giver kalk til jorden, fordi det er meget svært at sænke jordens pH-værdi tilbage igen. Hvis jorden er for basisk (meget kalk) kan planterne ikke optage næring, fordi stofferne er fastbundet i jorden.

Hvis du gerne vil have undersøgt jordens surhedsgrad, så kan du få lavet en analyse i det geologiske jordbundslaboratorium. Det koster 50,- kr.

Mikrobiologisk flora - Mykorrhiza og Trichoderma

Mycorrhiza og Trichoderma er mikrobiologiske svampe, som sætter sig fast udvendig og inde i plantens rødder. Svampenes hyfer er meget tynde og kan danne et omfangsrigt netværk af hyfer, som kan hente næring fra jorden i langt højere grad end plantens egne rødder. Svampene giver planten ekstra næring og vand for at få sukkerstof fra planten. Denne symbiose medvirker til at man kan reducere tilførslen af gødning og vand til planten. Svampene har også en beskyttende effekt imod sygdomme, nedbrydende svampe og bakterier.

Fremvisning af jordfarver der forekommer i Danmark (fra Geologisk Jordbundslaboratorium).

 

Om JordbundsanalyseDet er muligt af få professionel geologisk bedømmelse af din overjord og den første underliggende jordbund i det Geologiske Jordbundslaboratorium, samt analyse af indholdet af de vandopløslige makronæringstoffer (kvælstof (N), fosfor (P) og kalium (K)). Du kan også få testet jordens surhed (pH) og jordens ledningsevne (opløste salte). Der skal bruges ca. 2 dL jord pr. undersøgelse.


Geologisk bedømmelse af jorden
50,-
kr
Analyse af jordens pH-værdi
50,-
kr
Analyse af jordens ledningsevne (opløste salte)
50,-
kr
Analyse af gruppen N+P+K
150,-
kr


Geologisk bedømmelse af jorden

Når man bedømmer jorden geologisk undersøges den for sammensætningen af forskellige kornstørrelser og organisk stof. Sammensætning giver jorden en lang række egenskaber som egner sig til forskellige planter, men den fortæller også om, hvor godt jorden holder på vandet og næringstofferne til planterne. Jorden bør have et rimeligt indhold ler og organisk stof, for at holde på vand og næring. Fordeling mellem ler, sand, grus og organisk stof afgører jordtypen.

Fyldjord er meget almindelig set som overjord og den karakteriseres ud fra flere ting. Et typisk kendetegn på fyld er, at den indeholder meget kalk. Hvis din overjord er fyld, bør den undersøges for om pH-værdien er for høj (>7,5).

Jordens surhed - pH

Der er mange gode grunde til at måle jordens pH. PH kan nemlig være afgørende for, hvor frodig din have er. Det gælder ikke om at have så høj pH som muligt, så man skal passe på med at kalke ukritisk. Det er nemlig svært at rette op på en overkalket jord.

Planters næringsstofoptagelse påvirkes af jordens pH. Nogle stoffer kan blokere for optagelse af andre, eller de kan medvirke, at visse stoffer er så hårdt bundet i jorden, at de bliver utilgængelige for planterne. Mikrolivet i jorden påvirkes også af pH. Stor regnorm, som er vigtig for dannelse af krummestruktur, for dræning og for iltning af jord, trives ikke på jorde, hvor pH er under 5. Det betyder, at det går langsommere med at få frigivet næringsstofferne fra jorddækket, end hvis pH var højere. Størst og hurtigst omsætning sker ved en pH-værdi på 6,5-7. Hvis jordens pH er høj kan planter ikke trives.

Det er optimalt at jorden har en surhed på 5,5-7,5 for at næringsstofferne frigives fra jorden og bliver tilgængelig for planterne.

Jordens ledningsevne - opløste salte

Saltholdighed opstår når ioner af natrium (Na), kalium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg) og klor (Cl) akkumulerer i jordbunden. Hvis disse salt-ioner er helt fraværende, så kan planterne ikke vokse. Høje niveauer af disse salt-ioner kan forhindre vandet i at bevæge sig gennem jorden, hvilket skader planter. En ledningsevne under 200 µS/cm angiver, at jorden ikke har nok næringsstoffer til at føde planter. Er ledningsevnen over 1200 µS/cm betyder det, at jorden mangler dræning eller har for meget gødning akkumuleret i jorden.

Generelt, bør ledningsevnen ligge imellem 200 µS/cm og 1200 µS/cm for at dække de fleste planters behov.

Jordens næringsstoffer N+P+K

Indhold under udarbejdelse

 

Tilbage>>Mykorrhiza hyfer forbundet til en plantespire (Larix).

Tilbage>>
Tilbage til butik>>

Om Mykorrhiza - Naturens magiske svampe

Ny tekst under udarbejdelse

Tilbage>>

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
   
   
   
   
   
   
                             
             
     

 

Økologisk-Have.dk • Møldrupvej 1E, Yding • 8752 Østbirk • Tlf: 50908448 • Email: okologisk.have@gmail.com